Nichiren Shoshu

Myoshinji Temple

Myoshinji Temple Daily Gongyo & Shodai Schedule

PERIOD DAY TIME

Mornings

Monday - Friday 6:30am: Gongyo, 7:00am - 7:30am: Shodai
  Saturday 10:00 am: Gongyo
  Sunday 8:50am - 9:50am: Shodai, 10:00 am: Gongyo and Various Ceremonies
     
Evenings Monday - Friday 6:00 pm: Gongyo, 6:30pm - 6:50pm: shodai
  Saturday 3:30pm: Gongyo
  Sunday 4:30pm: Gongyo
  Thursday Only 6:30pm: ½ hour Shodai, 7:00pm: Gongyo followed by ½ hour Shodai